DSC09900Το παρακάτω κείμενο διανεμήθηκε στα σημερινά εγκαίνια της Τοπικής Αρχειακής Συλλογής Δήμου Καλυμνίων και υπογράφεται από τον υπεύθυνο κ. Κυριάκο Κ. Χατζηδάκη, τ. πρόεδρο του Αναγνωστηρίου «Αι Μούσαι»:
«Στις 2 Απριλίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Δημήτρη Διακομιχάλη, αποφάσισε ομόφωνα (αρ. απόφασης 79/2011) τη σύσταση επιτροπής, έργο της οποίας θα ήταν η αξιοποίηση του πλούσιου αρχειακού υλικού του νησιού μας και η δημιουργία τοπικού ιστορικού αρχείου.
Ξεκίνησε έτσι η καταλογογράφηση και καταγραφή 285 τόμων του αρχείου της Δημογεροντίας-Δημαρχίας Καλύμνου,της περιόδου 1863-1960,ενώ παράλληλα γίνονταν ενέργειες για τη θεσμοθέτηση ιστορικού αρχείου στο νησί μας.
Η Εφορεία Γενικών Αρχείων του Κράτους , στην 8η συνεδρία της 21/9/2011,αποφάσισε την ίδρυση Τοπικής Αρχειακής Συλλογής του Δήμου Καλυμνίων, που θα στεγάζεται και θα λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου και θα εποπτεύεται από τα Γ.Α.Κ. (ΓΑΚ Δωδεκανήσου).
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η λύση για την ίδρυση τοπικής αρχειακής συλλογής και όχι τοπικού ιστορικού αρχείου, εκρίθη προσφορότερη «καθ’ ότι το τοπικό ιστορικό αρχείο απαιτεί την ίδρυση δημόσιας υπηρεσίας με κόστος που βαραίνει τα Γ.Α.Κ, μια περίοδο που αυτή δεν ευνοείται».
Την απόφαση των Γ.Α.Κ ήλθε, στη συνέχεια, να επικυρώσει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων) με την αριθμ. 111570/ΙΖ/185/Φ.ΔΙΟΙΚ./12-8-2013 ιδρυτική του απόφαση, με την υποχρέωση του Δήμου να φροντίσει για τη στέγαση της ’’Αρχειακής Συλλογής’’ σε διάστημα ενός έτους από την ίδρυσή της.
Έτσι, μετά τη θεσμοθέτηση του τοπικού μας αρχείου, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αρ. 45/2014 ομόφωνη και πάλι απόφασή του (πρακτικό 11/31-3-2014), αποφάσισε μεταξύ των άλλων:
α)Την προώθηση προς τα Γ.Α.Κ, σε ηλεκτρονική μορφή της καταγραφής των αρχείων της Δημογεροντίας, μέρος της οποίας στηρίχθηκε στην εργασία της αείμνηστης συμπατριώτισσάς μας, καθηγήτριας Εθνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ευδοκίας Ολυμπίτου, επί Δημαρχίας Γεωργίου Ρούσσου, στα πλαίσια σχετικού προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
β) τη στέγαση των αρχείων της Δημογεροντίας και της «Τοπικής Αρχειακής Συλλογής του Δήμου Καλυμνίων » στο πρώην Φαρμακείο της Χώρας.

DSC09895Στεγασμένο πλέον το τοπικό μας αρχείο σε ένα παραδοσιακό οίκημα, κτισμένο το 1900 από την τότε Δημογεροντία, στην ιστορική συνοικία «Μαγαζί», θα φιλοξενεί από δω και πέρα τους πολύτιμους για τη νεότερη ιστορία του νησιού μας τόμους των αρχείων της Δημογεροντίας, που καλύπτουν μια σημαντική περίοδο εκατό χρόνων, όχι μόνο για την Κάλυμνο αλλά και για τα γύρω «αδελφά νησιά».
Είμαστε βέβαιοι ότι η ιερή αυτή για όλους μας ιστορική παρακαταθήκη θα εμπλουτίζεται συν τω χρόνω με ποικίλο αρχειακό υλικό (βιβλία, έγγραφα, παλιές εφημερίδες, περιοδικά, φωτογραφίες κτλ.) που βρίσκεται διάσπαρτο στα χέρια ιδιωτών κ.α. Αυτός πρέπει να είναι από δω και πέρα ένας από τους στόχους των ανθρώπων που θα αναλάβουν να υπηρετήσουν το τοπικό μας αρχείο.
Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι μέλη της επιτροπής που συνεργάστηκαν για να φθάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα ήταν οι : Κωνσταντίνος Μηνέττος , πρ. Σχολικός Σύμβουλος, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, πρ. Γυμνασιάρχης, Ιωάννης Θ. Πατέλλης , πρ. πρόεδρος του Αναγνωστηρίου και Κυριάκος Χατζηδάκης , πρ. Λυκειάρχης, που είχε και τη γενική ευθύνη της όλης προσπάθειας. Όλοι τους άνθρωποι του ιστορικού Αναγνωστηρίου, στις δραστηριότητες του οποίου εντάσσεται, παράλληλα με την πρωτοβουλία του Δήμου, το παραπάνω έργο.
Σημαντική υπήρξε η συμβολή της κας Ελένης Σκυλλά, πτυχιούχου Κοινωνικής Θεολογίας, που είχε αναλάβει, εκτός των άλλων ,και το έργο της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την καταγραφή των αρχείων και τα οποία θα αναρτηθούν προσεχώς σε σχετική ιστοσελίδα των Γ.Α.Κ. Χωρίς τη δική της συμβολή το έργο της καταγραφής θα ήταν δύσκολο να περατωθεί.
Στους συνεργάτες αυτής της προσπάθειας συμπεριλαμβάνεται, επίσης, και ο τ. Λυκειάρxης, κ. Δανιήλ Ζερβός, που, στη διάρκεια των θερινών του διακοπών στην Κάλυμνο, δεν παύει να ασχολείται με τη φωτογράφηση και την επεξεργασία τόμων που, πέραν του ιστορικού τους ενδιαφέροντος ,παρουσιάζουν σημαντικές φθορές.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες :
-Στον απερχόμενο Δήμαρχο, κ. Δημήτρη Διακομιχάλη, για τη γόνιμη συνεργασία και το ένθερμο και έμπρακτο ενδιαφέρον του, αφού ήταν άλλωστε εκείνος που είχε την πρωτοβουλία για την αξιοποίηση των αρχείων και την ίδρυση τοπικού ιστορικού αρχείου με έδρα την Χώρα, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού.
-Στον νεοεκλεγμένο Δήμαρχο του νησιού μας, κ. Γιάννη Γαλουζή, που στήριξε όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Γαβαλά, ο οποίος στάθηκε πάντοτε δίπλα μας, από την αρχή ως το τέλος αυτής της προσπάθειας.
-Στην Αντιδήμαρχο κα Σεμίραμη Ψαρομπά, για την πρόθυμη πάντοτε οικονομική της στήριξη, τόσο στη φάση της καταγραφής των αρχείων, όσο και σε κείνη του εξοπλισμού του με τις απαραίτητες αρχειοθήκες.
-Σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και ιδιαίτερα στους επικεφαλής των παρατάξεων :
– Στον κ. Γιάννη Μαστροκούκο, και
-Στον κ. Γεώργιο Μαύρο.
Η δική τους ομόθυμη στήριξη ήτανε για μας ένα ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσουμε.
Να ευχαριστήσουμε ακόμη τα μέλη της Εφορείας των Γ.Α.Κ και τον πρόεδρό της κ. Νικόλαο Καραμπιδάκη καθώς και την προϊσταμένη των Γ.Α.Κ Δωδεκανήσου, την εκλεκτή συμπατριώτισσά μας , κα Ειρήνη Τόλιου, για την πρόθυμη πάντοτε συνεργασία και βοήθειά της, από τις πρώτες κιόλας μέρες που ξεκινήσαμε το έργο μας μέχρι και σήμερα.
Να πούμε ακόμη ένα μεγάλο «ευχαριστώ»:
-Σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες μας
– Στον κ. Γιάννη Ασπροποταμίτη, πλοίαρχο Π.Ν. ε.α – Ιστορικό,που από την αρχή στάθηκε δίπλα μας και είχε σχετικές επαφές στην Αθήνα με τα Γ.Α.Κ, προκειμένου να μας φέρει χρήσιμες οδηγίες για το έργο που αναλάβαμε.
-Στο προσωπικό του Δήμου, που συνεργάστηκε μαζί μας, και σε ‘κείνους που κοπίασαν για την ανακαίνιση και τον ευπρεπισμό του κτιρίου, που εγκαινιάζουμε.
Και τέλος , να ευχαριστήσουμε θερμά το συμπολίτη μας κ.Μανώλη Ζερβό, φαρμακοποιό, που, με δική του πρωτοβουλία, πρόσφερε όλο τον εξοπλισμό του φαρμακείου του, που διαμορφώθηκε σε αρχειοθήκες και βιβλιοθήκες για τις ανάγκες του τοπικού μας αρχείου.
Και να κλείσουμε με μια ευχή :
Το οίκημα που εγκαινιάσαμε σήμερα και θα λειτουργεί καθημερινά,με τα πολύτιμα αρχεία που φιλοξενεί κάτω από τη στέγη του αλλά και με το αρχειακό υλικό που θα συγκεντρωθεί στο μέλλον, να αναδειχθεί σε ένα φιλόξενο χώρο έρευνας,μελέτης και προβολής της ιστορίας του τόπου μας.Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός του προορισμός.

Και κάτι ακόμα: σύντομα να ολοκληρωθεί και η φωτογράφηση των τόμων, ιδιαίτερα εκείνων με τα πρακτικά και την αλληλογραφία, προκειμένου να αναρτηθούν στον σχετικό ιστότοπο για να βρίσκονται έτσι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s