dsc0895011

Έχεις αποφοιτήσει από το ΕΠΑΛ και θέλεις να αποκτήσεις  Επαγγελματική Εμπειρία; Γράψου στην Τάξη Μαθητείας!

Με δελτίο Τύπου το 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ   ανακοινώνει το πρόγραμμα  «Τάξη Μαθητείας»: Με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού  έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως προβλέπουν  οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ
1371/17-5-2016 τ. Β’ και ΦΕΚ 3529/01-11-2016 τ. Β’) , λαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Ειδικότερα το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει πλέον δύο κύκλους σπουδών ως εξής:

α. το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και

β. το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό.

Δικαίωμα εγγραφής στην «Τάξη Μαθητείας» έχουν όσοι:

1. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 και του Ν. 3475/2006
2. Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
3. Δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση πιστοποίησης προσόντων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:

Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας)» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Τεχνικός Οχημάτων, δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του << Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας>>

                                                      Αμοιβή

Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων  του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια  του προγράμματος , αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή  µε 17,12€

Το συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας – Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» θα είναι 9,35€. Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί για το πρόγραμμα στα 11.00€ Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 17,12/2 = 8,56€ 
Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€
Εισφορές μαθητή 8,56€ x 3,28% = 0,28€
Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή 17,12€ – 0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

 

17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Έχεις αποφοιτήσει από το ΕΠΑΛ Θέλεις να αποκτήσεις  Επαγγελματική Εμπειρία; Γράψου στην Τάξη Μαθητείας! –  Όσοι απόφοιτοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  μέχρι 06-02-17.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22430 29600.                   

 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s